Udstilling‎ > ‎

Udstillingsregler

Kolind og Omegns Fjerkræklub udstillingen 2016
Til print HER

POKALER :

 1. 5 bedste dværg                     2.  3 bedste dværg

 5. 5 bedste stor                        6.  3 bedste stor

 9. 5 bedste svømmefugle           10. 3 bedste svømmefugle

11. 5 bedste duer                      12. 3 bedste duer

 

13. bedste dværghane                14. bedste dværghøne

15. bedste stor hane                  16. bedste stor høne

17. bedste due (ungdyr)              18. bedste 1,1 svømmefugle

 

19. bedste 2,2 duer (ungdyr) 

20. bedste 2,2 let. Ikke med andre. 

21. ungdomspokal for 3 dyr (ikke duer)

22. ungdomspokal for 3 duer

24. Bedste volieresamling

 

Alle pokaler skal vindes 3 år i træk eller 5 år i alt.

Pokalerne kan ikke tildeles dyr bedømt under 90p.

Pokalerne 1. til 12. kan ikke gå på samme dyr.

Pokalerne 13. til 24. er tillægspokaler som kan gå med
 andre pokaler hvis ikke andet er nævnt.


Klubben er ikke pligtig at erstatte pokaler vundet til ejendom.

 
Priser: 

Enkeltdyr                                  20 kr.

Voliere                                      50 kr.

Administrationsgebyr                   25 kr.


MØDETID:

Dyrene skal være i udstillingslokalet inden kl. 20:00 fredag, hvis intet andet er aftalt med formanden. 
Ringsedler og vaccinationsattest afleveres sammen med tilmeldingen.
 

UDDELING AF ÆRESPRÆMIER:

Der vil være frit valg på præmiebordet, efter point for trio. Den der har højst pointtal vælger først. Volieresamlinger indgår i præmierækken med 3 gange tildelte point.
Det er en betingelse at opdrætter eller en repræsentant er tilstede ved uddelingen som foregår på udstillingens sidste dag, kl. 15:30. 

Ved pointlighed følges regler for pokaler, samt svømmefugle går foran duer som går foran høns.

 

FORDELING AF POKALER VED POINTLIGHED:

Tegnede går foran ensfarvede. Ensfarvede blå, gul og rød går foran sort og hvid. Sort går foran hvid. Hold med flest højstkårede haner går foran hold med flest højstkårede høner. Ved fortsat pointlighed går højstkårede dyr med flest point i type, derefter i fjerdragt og sidst i hoved foran.

Ved fortsat pointlighed foretages lodtrækning af bestyrelsen, helst i overværelse af de implicerede, ellers i overværelse af uvildig. Ved duer går højstkårede hunner foran hanner. Unge før ældre. Dommeren prioriterer duerne ved pointlighed.

 

PRÆMIETILDELING:

Ærespræmier og kåringspræmier kan kun tildeles med 1 stk. på hver race el. farve pr. opdrætter. Ærespræmier og pokaler kan kun tildeles dyr af eget opdræt ifølge ringseddel. 

Ungdomsmedlemmer der udstiller med forældres ringe er undtaget. Ungdomsmedlemmer der ikke opnår anden præmie får opmuntringspræmie.


POINTKRAV:

HØNS:

Kåringspræmie: 2,1 eller 1,2 ingen dyr under 90p.

Ærespræmie: 2,1 eller 1,2 ingen dyr under 91p. og mindst 275p.

Pokaler: Ingen dyr under 90p.

SVØMMEFUGLE:

Kåringspræmie: 2,1 eller 1,2 ingen dyr under 91p.

Ærespræmie: 2,1 eller 1,2 ingen dyr under 92p.

Pokaler: Ingen dyr under 90p.

DUER:

Kåringspræmie: 1 stk. pr. 20 tilmeldte duer på 2,1 eller 1,2 ingen under 90p. Næste præmie udløses ved 10 flere tilmeldte.

Ærespræmie: 1 stk. pr. 20 tilmeldte duer på 2,1 eller 1,2 ingen under 91p. Næste præmie udløses ved 10 flere tilmeldte.

Pokaler: Ingen dyr under 90p.

VOLIERESAMLINGER:

Kåringspræmie: mindst 90p.

Ærespræmie: mindst 92p.

Pokaler: mindst 92p.

ÆGSAMLING:

Kåringspræmie: mindst 91p.

Ærespræmie: mindst 93p.


Anmeld dine dyr på Internettet
 På adressen:       Tilmelding
 Udfyld punkterne send ringseddel og vaccinationsattest til dffrkolind@gmail.com