Nyheder‎ > ‎

Velbesøgt generalforsamling 4.feb.2014

indsendt 14. feb. 2014 07.37 af Kolind Racefjerkræklub

Kolind og Omegns Fjerkræklub har afholdt sin årlige generalforsamling på Ryomgård Hotel. Der var mødt 44 medlemmer som havde en dejlig aften med lotteri og kaffe.

Første blev de mange pokaler uddelt til de dygtige avlere der havde udstillet på Hobbydyrsudstillingen 2.weekend i januar i Byhallen, der var stor ros og mange klapsalver.

Formandens beretning indeholdt klubbens mange aktiviteter med PR udstillinger på dyrskuer og sommerfester, den meget velbesøgte Havensdag 2.weekend i september ved Frey's Plantecenter i Trustrup og ikke mindst om klubbens udstilling i Byhallen 2.weekend i januar med 254 katalognumre og 700 betalende gæster og ca. 500 børn, udstillere og hjælpere.

Desværre havde året også været præget af mange mails, møder og spekulationer om Kolind Borgerforenings beslutning om at konfiskere klubbens materialehus som var bygget på Byhallen i 1978.
Beretningen blev godkendt.

Kassereren fremlagde det revidere regnskab med et lille underskud på 1550,-. Afskrivningen af klubbens materialehus på 25.000,- vil først blive regnskabsført i 2014.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Der var ikke indkommet forslag.

Aktivitetsplane for 2014 indeholdt PR udstillinger ved Børnedyrskuet i Skørring og på Landbrugsmessen Gl.Estrup og Havensdag ved Frey i Trustrup sammen med Djurslands Fjerkræklub. Der er planlagt åbent hønsehus i Auning og klubdag i Skørring og et par rundture til klubbens medlemmer og besøg i en naboklub måske en bustur sammen med Århus Fjerkræklub til Nordjylland. Klubbens Hobbydyrsudstilling sammen med Djurslands Kaninavlerforening foregår 2.weekend i januar i Byhallen.

Der var genvalg af Hans Jørgen Bjerregård, Oustrup, Svend Erik Kjær Laursen, Dråby  og Gert Høgh, Gjesing til bestyrelsen og Juliane Bjerregård, Syvveje til suppleant

Dirigenten Poul Otto Petersen, Fladstrup afsluttede generalforsamlingen med et leve og hurra for Kolind og Omegns Fjerkræklub.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med formand Hans Jørgen Bjerregård, næstformand Ivan Andersen, kasserer Svend Erik Kjær Laursen, sekretær Birthe Andersen og Gert Høgh bestyrelsesmedlem .

Comments