Bestyrelsen

Bestyrelsen i Kolind og Omegns Fjerkræklub
februar-2018

Formand:
Hans Jørgen Bjerregaard
 Tlf. 6199 4303 

Næstformand:
Ivan Andersen
 

Kasserer:
Svend Erik Kjær Laursen

Bestyrelsesmedlem:
Gert Høgh
 

Sekretær:
Birthe Andersen

Mail
dffrkolind@gmail.com

 

Kolindfjerkraeklub


På kortet ses nogle af de steder hvor klubben afholder arrangementer