Bestyrelsen

Bestyrelsen i Kolind og Omegns Fjerkræklub
februar-2018

Formand:
Hans Jørgen Bjerregaard
 Tlf. 6199 4303 

Næstformand:
Ivan Andersen
 Tlf. 2844 4763

Kasserer:
Svend Erik Kjær Laursen
 Tlf. 8634 5423 - 2148 6130

Bestyrelsesmedlem:
Gert Høgh
 Tlf. 8648 3350

Sekretær:
Birthe Andersen
 Tlf. 8648 6538 

Mail
dffrkolind@gmail.com

 

Kolindfjerkraeklub


På kortet ses nogle af de steder hvor klubben afholder arrangementer